Het aan den lijve ervaren staat centraal in de haptotherapie

In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en ervaringsoefeningen, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol. (Aan)geraakt worden op een bevestigende manier draagt bij aan het gevoel van basisveiligheid en basiszekerheid. Gedachten en gevoelens, zowel lijfelijk als emotioneel, krijgen meer de ruimte. Die ruimte maakt het mogelijk dat je je kunt ontwikkelen.

Een behandelsessie begint met een gesprek, in dat gesprek hebben we het o.a. over actuele zaken die je bezig houden en we blikken terug op de vorige sessie. Op een gegeven moment wordt een overgang gemaakt naar de behandeltafel of er wordt een ervaringsoefening gedaan. Voorbeelden van ervaringsoefeningen: grens aangeven middels een naderingsoefening of met een blinddoek om geleid worden. Tijdens dergelijke ervaringsoefeningen worden patronen voelbaar, bijvoorbeeld dat je moeite hebt om een grens te voelen of dat het je veel gemakkelijker afgaat om de leiding te nemen in vergelijking met geleid te worden. Dit geeft inzicht in de wijze waarop je in het leven staat en hoe je omgaat met je problemen en klachten. Anderzijds bieden deze ervaringsgerichte oefeningen de mogelijkheid om het eens op een andere manier te doen.

Praktisch
Een behandeling duurt ongeveer een uur. De eerste sessie is een intakegesprek, tijdens dit gesprek stellen we o.a. je hulpvraag vast. De tweede sessie zal ik je uitnodigen op de behandelbank. Dit kan in ondergoed of met je kleding aan, Jij hebt hierin keuzevrijheid. Tijdens de derde sessie zal er tijd worden gemaakt voor een korte tussenevaluatie, dan kunnen doelen eventueel bijgesteld worden. Aan het eind van de behandeling zal er een eindevaluatie plaatsvinden (indien daar behoefte aan is).  Van beide kanten kan er een moment komen dat de behandeling niet meer past, eventueel kan ik je dan doorverwijzen. Belangrijk tijdens de therapie vind ik dat jij je prettig en veilig voelt.

Voor de volledigheid wil ik wijzen op de klachtenprocedure: vvh-klachtenprocedure