laatste update: 02-07-2018

Privacybeleid Suzanne van Enk Haptotherapie

Mijn website-adres is: https://suzannevanenk.nl.
Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)
VVH-registratienummer 694
KvK 57401683
AGB-code zorgverlener 90100601
AGB-code praktijk 90060211

De WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging VVH (vereniging van haptotherapeuten) zijn van toepassing op het omgaan met persoonlijke gegevens. Hieronder een toelichting hoe ik deze wetten en regels hanteer:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • uitvoering geven aan de behandeling volgens het samen opgestelde behandelplan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Verzekeringsnummer zorgverzekeraar
 • Gegevens over psychische en lichamelijke gezondheid.

Met wie ik uw data deel

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met een  medebehandelaar wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de behandeling.

Financiële administratie

Bij het opstellen van de factuur stelt de zorgverzekeraar de volgende gegevens verplicht:

 • NAW-gegevens verzekerde
 • Geboortedatum en verzekeringsnummer van de zorgverzekeraar
 • Datum van de behandeling
 • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie code 24602
 • Kosten van de behandeling

Intercollegiaal overleg

De gegevens uit uw dossier kunnen geanonimiseerd besproken worden tijdens intercollegiale toetsing.

Cliëntdossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat een aantal persoonsgegevens, medische gegevens, psychosociale gegevens, behandelplan, evaluaties(s) en aantekeningen over de behandelingen.

Verslaglegging

Ik hanteer een digitaal cliëntendossier in een beveiligde omgeving. Het behandelplan en de praktijkovereenkomst worden uitgeprint en bewaard in een kast die op slot gaat. De sleutel heb ik in beheer.

Hoe lang ik uw data bewaar

Ik ben als haptotherapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn (WGBO) voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen.  Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In kaart brengen websitebezoek

Suzannevanenk.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Suzannevanenk.nl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Contactformulieren en Email

U kunt mij bereiken via e-mail en het contactformulier op mijn website. Hierbij vraag ik om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de e-mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen. Ik zal om deze reden het e-mailverkeer tot het minimale beperken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

N.B. Voorafgaand aan de behandeling zal ik een praktijk- en behandelovereenkomst uitreiken, hierin wordt verwezen naar mijn privacybeleid. In deze overeenkomst vraag ik om uw akkoord en handtekening.